Kültür Ekonomi'sinin geleceği...
Giriş: 10.11.2017 17:56:00 - Güncelleme: 10.11.2017 20:17:23

Kültür Ekonomi'sinin geleceği...

Prof. Dr. Faruk Şen başkanlığında Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) tarafından yapılan Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları" başlığıyla kitaplaştırıldı.

 

Branddaynet Prof. Dr. Faruk Şen'nin yayımladığı haber de: 21. yüzyılda üretim, dolaşıma sokulma ve tüketim süreçleri ile birlikte kültürün ve kültürel ürünlerin ekonomi ile sıkı bir bağ içinde olduğunu görürüz. Bu anlamda katma değeri giderek yükselen kültürün başat konumu toplumların gelişme süreçlerinde, salt kültürel ve manevi ve başka düzlemlerle sınırlı kalmamaktadır. Kültür ülke ekonomisi açısından da giderek önemi artan  bir halka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan ekonomik bir güç olarak kabul edilen kültür ekonomisi AB ülkeleri, Avustralya ve Çin’de, diğer ülkelerde kültür kreatif ekonomisi sektörü olarak son yıllarda sistematik bir şekilde ölçülüp değerlendirilmektedir.

 

Maalesef Türkiye bu konuya yeteri kadar eğilmemiştir. Baktığınız zaman Türkiye’de kültür ekonomisi konusunda doğru dürüst hiçbir araştırmanın bugüne kadar yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Aynı gelişmeyi gastronomi ve spor ekonomileri konularında görmekteyiz.

 

Türkiye’de önemi her geçen gün artan gastronomi ekonomisi konusunda elle tutulan bir araştırmanın olmaması ve özellikle insanların hayatında önemli bir yer tutan futbol ekonomisinde de araştırmaların eksikliği ortaya çıkmaktadır.

 

TAVAK Araştırması Türkiye'de Bir İlk

 

Bu açıdan TAVAK Vakfı olarak, Türkiye’de bugüne kadar ölçülmemiş bu üç sektörün ölçülmesi konusunda ciddi adımlar atıldı. TAVAK’ın araştırması sonucunda, Türkiye’deki kültür kreatif endüstri için tasarlanan 13 ana sektörü ve endüstri dalları altında kümelenen 53 sektörü içeren araştırmalar, bir şema çerçevesinde yapılmıştır. TÜİK’in, SGK’nın veri tabanlarından yola çıkılarak kültür sektörüne yönelik tüm diğer veriler de elde edilmiştir. 13 ana endüstri altında toplanan kültür ekonomisi daha sonra 53 alt sektöre de bölünmüştür. Ana endüstri dalı ve alt sektör dallarını şöyle özetleyebiliriz.

 

1. Yayıncılık Endüstrisi

2. Film Endüstrisi

3. Görsel, işitsel yayıncılık

4. Müzik Endüstrisi

5. Sahne sanatları, görsel ve plastik sanatlar

6. Müzeler

7. Galeriler

8. Kültür malzemelerinin perakende ticareti

9. Mimari

10. Dizayn endüstrisi

11. Modern yaratıcılık endüstrisi

12. Spor ekonomisi

13. Gastronomi ekonomisi (Özellikle kültürel boyutlar
ele alınmıştır.)

 

Kültür (Kreatif) ekonomisinin ekonomik boyutlarına geldiğimizde, ilginç sayılar ortaya çıkmaktadır. Almanya’da 2014 yılında enerji sektöründen sonra ikinci büyük sektör olarak ortaya çıkan kültür ekonomisinin boyutları 64 milyar euro sınırını geçmektedir. Bu, İngiltere’de 51.3 milyar euro, Fransa’da ise 43.4 milyar eurodur. Tüm 510 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği içinde kültür ekonomisinin toplam büyüklüğünün boyutu 535.9 milyar euroluk bir ciroya erişmiştir. Bu da AB GSMH’nın yüzde 4.2’sini oluşturmaktadır.

 

Türkiye’de kültür kreatif sektörünün payı GSMH’nın % 64’ü

 

Türkiye’de kültür kreatif ekonomisi sektörünün milli ekonomi içindeki büyüklüğü,  başka bir deyişle ülkede üretilen mal ve hizmet toplama anlamına gelen milli gelir içinde kültürün payının saptanması yolundaki bir araştırmayı, bugüne kadar hiçbir resmi kuruluş veya akademik çevre yapmamıştır. TAVAK’ın kendi olanakları ile yaptığı bu araştırmaya göre, Türkiye’de kültür ekonomisinin boyutları 2011 yılında 46.1 milyar dolar olmuştur. Bu da GSMH’nın yüzde 6’sını oluşturmuştur. 2015 yılında yapılan araştırmada 125.07 milyar liraya kadar yükselen kültür ekonomisinin boyutları, Türk parasının dolar karşısındaki kayıpları nedeniyle 47.64 milyar dolar olmuştur. Bu da GSMH’nın yüzde 6.4’ünü oluşturmuş bulunmaktadır.

 

Bu konunun daha ciddi bir biçimde ele alınıp, özellikle son yıllarda kültür ürünlerinin ihracatının da geliştiği Türkiye’de ihracat gelirlerinin getirisini tespit eden bu araştırma, bu yönde yapılan ilk araştırmadır. Ve bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutmaktadır.

 

KAYNAK BRANDDAY.NET


 

Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları kitap bir tık yakınınızda 

 
 

 

Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları kitap bir tık yakınınızda 

 


 

Yeni Şafak gazatesinden Seray Şahinler Demir adıyla yayımlana haber: Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Türkiye'deki kültür ekonomisinin haritasını çıkardı. Prof. Dr. Faruk Şen başkanlığındaki vakfın titiz araştırmaları sonucunda elde edilen veriler "Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları" başlığıyla kitaplaştırıldı. Kaynak Yayınları'ndan çıkan kitapta milli gelirden yola çıkarak kültüre yapılan harcamalar ve sektörün büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

 

13 BÖLÜMDE İNCELENDİ

Çalışmada, yayıncılık, film, görsel-işitsel, müzik, sahne sanatları, müzeler ve galeriler başta olmak üzere 13 ana endüstri dalında, 53 alt sektörle ölçüldü. Türkiye'de en çok belediyelerin kültüre para harcadığının altını çizen Şen, "Kültür ekonomisinde en fazla para harcayan kurumların başında belediyeler geliyor. Nicelik olarak veriler memnun edici. Ama nitelik olarak da bakmak lazım. Devletin bir politika olarak bunun üzerinde durması lazım" şeklinde konuştu.

 

AB'DEN GERİDE DEĞİLİZ

Türkiye'de ölçülmemiş 5 sektörden birisinin kültür ekonomisi olduğunu belirten Şen, "Kültür ekonomisi dediğiniz zaman yılda kültüre harcanan paralar, yapılan yatırımlar, hane halkı harcamaları ve kültürün net ihracatının getirisi hesaplanır. Bunun Türkiye'deki yansımasını ölçümledik" diye konuştu. Şen şunları kaydetti: "2015'de 718 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasılamız vardı. Kültür ekonomisi bunun yüzde 6.4'ü. Yani 47.6 milyarlık bir para dönüyor. Bu alanda en fazla para Almanya'da döner, o da yüzde 8.9'dur. Yani baktığınızda bizden çok fazla değil. Bu tabloya göre AB genelindeki ortalamanın üzerindeyiz. Onların GSMH bizden çok yüksek ama yine de bu veriler memnun edici. Türkiye kültüre para harcayan bir ülke."

 


ÜRETİME DESTEK ŞART!

Şen, raporla birlikte AB'ye hazırlanan Türkiye'nin, kültür ekonomisinin boyutlarına ağırlık vermesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Kültür Bakanlığı bundan kaliteli kültür üretenlere destek vermeli. Televizyonlar da kaliteli yapımların peşine düşümeli. Diyanet kültüre daha fazla para harcayabilir. Özel tiyatrolara özellikle turne başına para verilmeli. Film sektöründe teşvikler eşe dosta göre değil, niteliğe bakarak verilmeli. Yayınevleri zorda. Kitap tüketimi fuarlarda yapılıyor. Kitaplara teşvik verilmeli ki insanlar daha çok okusun. HABERİ DEVAMI....

 

DERLEME HABER GALATA KÜLTÜR EKİBİ

Haber Videosu
Sayfalar
Anketler
Turizm'de sorunlarımız nelerdir?